Drogowskazy Rozwoju

z perspektywy Menadżera

INDYWIDUALNY PROGRAM ROZWOJU

Dla menadżerów, którzy?

Szukają możliwości rozwoju
w obszarze interpersonalnym.

Chcą spojrzeć na siebie oczami
swoich współpracowników.

Są gotowi na kształtowanie
swoich zachowań.

Program Drogowskazy Rozwoju kierowany jest do osób pełniących funkcje szefowskie i liderskie, którzy cenią sobie rozwój i chcą doskonalić swoje relacje z otoczeniem. Drogowskazy Rozwoju to program, który pozwoli Tobie spojrzeć na siebie z perspektywy lotu ptaka. Umożliwi zauważenie obszarów kompetencji i postaw osobistych, których na co dzień subiektywnie nie dostrzegamy, a które mogą mieć duże znaczenie dla jakości naszego życia, naszych relacji i zadowolenia z pracy.

Drogowskazy Rozwoju pomogą Tobie w zdefiniowaniu konkretnych zachowań, które wywierają niekorzystny wpływ na ludzi w Twoim otoczeniu, dzięki czemu stanowią Twoje obszary rozwojowe. Drogowskazy pozwolą Ci świadomie kształtować te zachowania za pomocą coachingu narzędziowego i spotkań typu feedforward oraz rozwijać kompetencje w oparciu o informacje płynące od Twoich najbliższych współpracowników.

DROGOWSKAZY ROZWOJU

Cele  programu

  • Otrzymasz konstruktywne informacje zwrotne i dowiesz się jak postrzegają cię Twoi współpracownicy.
  • Będziesz mógł zaplanować pozytywną zmianę, którą warto wdrożyć.
  • Wypracujesz pod okiem trenera dobre dla siebie rozwiązania i przećwiczysz najważniejsze umiejętności.
  • Będziesz lepiej wiedział co ludzie w Tobie cenią, a co uważają, że warto abyś zmienił.
  • Nauczysz się efektywniej współpracować i budować lepszy kontakt z ludźmi.
  • Doświadczysz ciekawego i unikatowego procesu rozwojowego, który szybko przełoży się na pozytywne rezultaty.

Drogowskazy Rozwoju – program wspierający uczenie
i wdrażanie pozytywnych zmian we współpracy

KONSTRUKCJA WYNIKAJĄCA Z DOŚWIADCZEŃ

Jak zaprojektowaliśmy Drogowskazy Rozwoju?

Jak i dlaczego?

Jako Grupa Szkoleniowa Halibut, na codzień pomagamy innym ludziom wprowadzać pozytywne zmiany w swoim życiu. Sensem naszego działania jest praca z drugim człowiekiem, ale także wymyślanie sposobów, aby nauka stawała się bardziej efektywna i przyjemniejsza. Zbierając rożne doświadczenia z wieloletniej pracy szkoleniowej i coachingowej, współpracy z setkami menadżerów, zespołów i współpracowników, stworzyliśmy program Drogowskazy Rozwoju, który w swoim założeniu jest unikatowym narzędziem rozwoju kompetencji, zwiększający do maksimum efektywność nauki i rozwoju. Jak to osiągnęliśmy?

Cechy programu:

Proces nauki zaczyna się od świadomej decyzji na uczestnictwo w nim. Zadbaliśmy, aby każdy uczestnik mógł dokładnie zapoznać się z sensem tego programu, etapami pracy, potencjalnymi korzyściami i zagrożeniami. Wiemy bowiem, że efektywna nauka może dziać się tylko w pełnej, świadomej decyzji osoby uczącej się. Dlatego też, zanim zaczniemy proces, poświęcamy tyle czasu, ile jest potrzebne uczestnikowi, aby podjąć świadomą decyzję, czy chce wziąć udział w programie czy nie.

Zadbaliśmy, aby proces nauki zaczął się od zebrania rzetelnych informacji zwrotnych na temat sposobu współpracy osoby uczącej się. Na bazie metodologii oceny 360, stworzyliśmy narzędzie do zbierania informacji zwrotnych. Pytamy zatem współpracowników osoby uczącej się, jak spostrzega wybrane zachowanie danej osoby, jakie są jej mocne strony, a co ich zdaniem wymagałoby wzmocnienia. Proces nauki zatem oparty jest o bardziej obiektywne niż subiektywne opinie odnośnie tego, co jest zasobem danej osoby, a co warto jest rozwijać.

W trakcie całego programu Drogowskazy Rozwoju uczestnik ma kontakt z coachem. Zadbaliśmy zatem, aby stworzyć bezpieczne środowisko do rozmawiania, zdobywania wiedzy i trenowania nowych umiejętności. Ilość wspólnych sesji jest indywidualnie dopasowywana do potrzeb każdego uczestnika.

Zadbaliśmy także o to, aby nauka działa się maksymalnie jak to możliwe w realnych warunkach pracy. Po pierwsze startujemy od zebrania opinii. Na tym jednak nie kończymy. Integralnym etapem Drogowskazów Rozwoju jest rozmowa uczestnika programu z osobami, które wyrażały opinię na jego temat. Rozmowa z jednej strony dotyczy podziękowania za opinię, z drugiej natomiast jest zebraniem sugestii dotyczących wdrożenia konkretnych zmian. Dzięki temu ułatwiamy wdrożenia zmian w realne życie poprzez otwarte i wprost zachęcanie szerszego środowiska do pomocy w procesie nauki i tym samym budujemy bardziej pozytywny stosunek do rozwoju i zmiany.

Dzięki rozmowom ułatwiamy uczestnikowi podjęcie lepszego wyboru i dokonania szybszej decyzji, jakiej zmiany warto dokonać, na co warto się zdecydować. Dodatkowo, dzięki tym interakcjom zmieniamy nie tylko uczestnika, ale poprzez jego zachowania pozytywnie wpływamy na atmosferę nauki i stosunek do rozwoju szerszej grupy ludzi w organizacji. Zaangażowanie współpracowników uczestnika programu ma także na celu zwiększenie motywacji do działania i realnego wdrażania zmian.

Ostatnim ważnym punktem jest czas. Każda zmiana, aby była trwała, wymaga czasu. Dlatego program rozłożyliśmy na minimum kilka miesięcy. Pozwala to uczestnikom eksperymentować i stopniowo wdrażać zmiany w swoich zachowaniu.

Pobierz artykuł „Doskonalenie umiejętności współpracy”
wprowadzający w tematykę programu DROGOWSKAZY ROZWOJU