Grupa Szkoleniowa Halibut

Szefowie, Liderzy, Trenerzy biznesu

Autorzy programu Drogowskazy Rozwoju

Jako Grupa Szkoleniowa Halibut od ponad 10 lat efektywnie wspieramy ludzi, przedsięwzięcia, organizacje i biznesy, które biorą odpowiedzialność za kształtowanie przyjaznej człowiekowi kultury zarządzania i współpracy. Podczas pracy z menadżerami kładziemy nacisk na umiejętności pozwalające budować samodzielne i odpowiedzialne zespoły. Pracujemy według podejścia „Miękko do ludzi, twardo do problemów”. Dlatego oferowane przez nas działania to propozycja takiego modelu kierowania ludźmi, który łączy w sobie empatię, otwartość oraz stanowczość i konsekwencję szefa z ludzką twarzą. Wspieramy wszystkich, którzy chcą efektywniej realizować zadania, dbając jednocześnie o dobre relacje w zespole i minimalizując własne koszty emocjonalne.

W pracy indywidualnej rezerwujemy czas na pogłębioną refleksję w obszarach własnych celów, aspiracji, motywacji, napotykanych dylematów, drogi zawodowej czy bilansu życiowego. Wierzymy, że uważna rozmowa z doświadczonym coachem pozwala odnaleźć własne odpowiedzi, przyjrzeć się podejmowanym decyzjom, rozwinąć potencjał. Kierując się tym przekonaniem, stworzyliśmy program rozwoju kompetencji szefowskich i liderskich Drogowskazy Rozwoju, który jest wynikiem połączenia naszego wieloletniego doświadczenia w pracy z menadżerami oraz technologii dającej uczestnikowi szersze spojrzenie na swoje otoczenie biznesowe.

0 Przeszkolonych menadżerów
0 Uczestników szkoleń
0 Firm korzysta z naszych usług
0 Dni szkoleniowych
KLIENCI I UCZESTNICY O NAS

Referencje i opinie

 • Vetoquinol Biowet sp. z o.o

  Stosowane przez Grupę Szkoleniową Halibut metody gwarantują zarówno atmosferę pracy, jak i realizację określonych celów.

  Cyryl Przybył, Dyrektor ds. Finansowych i Kadrowych

 • Grupa OLX sp. z o.o.

  Bardzo wysoko oceniam zarówno sposób realizacji projektu, jak i efekty, jakie on przyniósł. Trenerzy i konsultanci byli zaangażowani, kreatywni, elastyczni, a proponowane przez nich rozwiązania adekwatnie odpowiadały na nasze potrzeby.

  Piotr Grzemski, Brand Manager

 • Enea S.A

  W trakcie współpracy spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem naszych oczekiwań i starannym przygotowaniem zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

  Justyna Tomczyk, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • JOST Polska sp. z o.o.

  Warte podkreślenia jest merytoryczne, oparte na wiedzy podejście do rozwoju. Szczególna metoda pracy, bazująca na intensywnym treningu umiejętności w połączeniu z indywidualną pracą coachingową, pozwoliła uczestnikom znacząco wzmocnić kompetencje.

  Dawid Korbik, Dyrektor Zakładu

 • GBS Bank

  Wiele z proponowanych narzędzi i rozwiązań znalazło zastosowanie w codziennej pracy naszych menedżerów, podnosząc tym samym jakość ich pracy zarówno w relacjach z pracownikami, jak i klientami zewnętrznymi. Polecam Grupę Szkoleniową Halibut jako godnego zaufania partnera w zakresie szeroko rozumianych usług szkoleniowych.

  Mgr inż. Zbigniew Wielgosz, Prezes Zarządu

PROFILE

Coachów prowadzących program

Wojciech Busiel
trener, coach

Wojciech Busiel

Twórca Programu Drogowskazy Rozwoju, współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut, coach i trener. Z wykształcenia jestem psychologiem. Posiadam certyfikat trenera II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat coacha Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt. Zawodowo od ponad 12 lat pomagam liderom doskonalić i rozwijać kompetencje ułatwiające współpracę, poprawiające komunikację, pozwalające budować bardziej samodzielne i odpowiedzialne zespoły. Wspieram szefów każdego szczebla w łatwiejszym rozwiązywaniu różnych dylematów menadżerskich, pomagam lepiej zrozumieć sytuację w jakiej się znaleźli, postawić sobie właściwe pytania oraz znaleźć satysfakcjonujące...

Mateusz Hauk
Psycholog, trener, coach

Mateusz Hauk

Psycholog, coach, trener, ekspert HR, pracownik naukowy Instytutu Psychologii UŁ. Zawodowo od ponad 10 lat zajmuję się rozwijaniem i wspieraniem menadżerów, kierowników, pracowników w ich codziennej pracy. Specjalizuję się w pracy ukierunkowanej na zwiększeniu zasobów, przezwyciężeniu bieżących trudności i rozwiązywaniu dylematów w miejscu pracy, pomagam zwiększyć świadomość i pogląd na temat mechanizmów psychologicznych wpływających na efektywność działania. Specjalizuję się w ocenie kompetencji i rozwoju umiejętności szefowskich, menadżerskich, psychospołecznych, pozwalających budować opłacalne relacje ze współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi. Pracowałem z takimi firmami, jak Colours...

Jarosław Grabarczyk

Trener, certyfikowany coach International Coaching Community, absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Specjalizuję się w działaniach rozwijających kompetencje osobiste w obszarach komunikacji, kompetencji menadżerskich i przywódczych, budowania sprawnych i efektywnie działających zespołów. Realizowałem szkolenia i coachingi m.in. dla jednostek administracyjnych, przedsiębiorstw, firm szkoleniowo–doradczych. Wspierałem m.in. Astra Zeneca, BGŻ, Euroglas, KGHM SA, PZU Życie SA, Microsoft, Mondelez, Volkswagen Group Polska, Carlsberg SSC, Aquanet.

Adrian Janik

Trener, absolwent psychologii na Uniwersytecie A.Mickiewicza w Poznaniu i Szkoły Trenerów Biznesu SET oraz Akademii Trenera Biznesu Kontrakt. Specjalizuję się w szkoleniu handlowców i telesprzedawców oraz pracowników działów obsługi klienta, szczególnie w zakresie telefonicznej sprzedaży i telemarketingu. Prowadzę zajęcia rozwijające umiejętności komunikacji, współpracy i budowania zespołu. Pracowałem dla Grupy Allegro, Sanitec Koło, Enea, PKN Orlen, Aquanet, Firestone, WSB, Volkswagen Group Polska, Grupa OLX, Owens- Illinois.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AUTORACH PROGRAMU

Zapraszamy na naszą stronę