INDYWIDUALNY, ZAAWANSOWANY

Program Rozwoju

kompetencji szefowskich i liderskich

WSPIERANY AUTORSKIM NARZĘDZIEM COACHINGOWYM ONLINE

Program Drogowskazy Rozwoju składa się z następujących elementów:

INFORMACJI ZWROTNEJ OD WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Autorskie narzędzie kwestionariuszowe za pomocą syntetycznego raportu umożliwia określenie dopasowanych do potrzeb uczestnika celów rozwojowych.

INDYWIDUALNYCH SESJI COACHINGOWYCH

Współpraca z doświadczonym coachem zapewnia uczestnikowi wsparcie w indywidualnym procesie rozwoju odpowiadającym na pojawiające się wyzwania.

UNIKALNEJ PROCEDURY
FEEDFORWARD

Metoda feedforward powala na uzyskanie od współpracowników pomocnych sugestii dotyczących wprowadzanych przez uczestnika zmian w zachowaniu.

EWALUACJI
ZMIANY

Ewaluacja dokonanej zmiany wśród współpracowników pozwoli na przyjrzenie się procesowi z dystansu i na obiektywną ocenę jego efektów.

DROGOWSKAZY ROZWOJU

Cele  programu

  • Uzyskanie konstruktywnej informacji zwrotnej od współpracowników.
  • Przygotowanie i przećwiczenie kompetencji menadżerskich służących pożądanej zmianie zachowań.
  • Intensywna praca w wybranym obszarze zmiany zachowań.
  • Wsparcie menadżera we wdrożeniu wypracowanej zmiany w życie.
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNĄ

Sesję Konsultacyjną

Podczas bezpłatnej sesji konsultacji coach dedykowany do prowadzenia Twoich Drogowskazów Rozwoju przedstawi Ci zasady i etapy programu, a także zapozna się z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami.

Pobierz artykuł „Doskonalenie umiejętności współpracy”
wprowadzający w tematykę programu DROGOWSKAZY ROZWOJU