Drogowskazy Rozwoju

Z perspektywy Działu HR

INTRO

O Programie

Drogowskazy Rozwoju to indywidualny program doskonalenia kompetencji liderskich i interpersonalnych.
Z jednej strony jego wyjątkowa konstrukcja pozwala uczestnikom zwiększyć efektywność i atrakcyjność procesu uczenia się, co znacząco wspiera
wprowadzanie realnych, pozytywnych zmian w ich sposobie zachowania się, komunikacji i współpracy.

Z drugiej strony Drogowskazy Rozwoju bardzo wyraźnie przekładają się na budowanie i promowanie otwartej, przyjaznej,
zaangażowanej kultury organizacyjnej wspierającej procesy uczenia się i rozwoju. Dzięki unikatowemu procesowi Feedforward
i zaangażowaniu otoczenia zawodowego uczestnika, program ten pozytywnie wpływa na szerszy kontekst organizacji.

Program Drogowskazy Rozwoju składa się z następujących elementów:
 • Rzetelnej informacji zwrotnej

  Każdy uczestnik otrzymuje raport zawierający opinie dotyczące jego mocnych stron i obszarów do poprawy. Opinia ta formułowana jest na bazie ankietowej oceny, prowadzonej w modelu 360.

 • Unikalnej procedury Feedforward

  W trakcie zaplanowanych rozmów ze współpracownikami, uczestnik będzie ma okazję zebrać sugestie i podpowiedzi dotyczące wdrożenia pozytywnych zmian w jego zachowaniu i sposobie współpracy.

 • Indywidualnych sesji coachingowych

  Każdy uczestnik pod okiem coacha w bezpiecznej atmosferze analizuje własną ocenę, planuje najważniejsze obszary rozwoju, a przede wszystkim zdobywa nową wiedzę, rozumienie i trenuje nowe umiejętności wzmacniające pozytywną zmianę.

 • Ewaluacji zmiany

  Każdy uczestnik na zakończenie programu otrzymuje wyniki ewaluacji jego zmiany. Wyniki te są opracowywane na bazie opinii wystawionych przez jego współpracowników.

W czasie tego kilkuetapowego projektu otoczenie zawodowe ma okazję:
 • Wypowiedzieć się, w jaki sposób widzi i odbiera uczestnika za pomocą badania ankietowego.

 • Porozmawiać z uczestnikiem o planowanych zmianach przy pomocy metody feedforward.

 • Objąć refleksją zachodzącą zmianę przy okazji udzielenia feedbacku.

Dzięki temu otoczenie staje się ważnym elementem całego procesu zmiany zachodzącej u
jednej osoby. Wierzymy, że to może uruchomić lawinę pozytywnych konsekwencji.

Najważniejsze korzyści Programu Drogowskazy Rozwoju
 • Efektywny proces wdrażania pozytywnych zmian w zachowaniu i rozwoju potencjału liderskiego.

 • Unikatowe narzędzie, wzmacniające indywidualne zaangażowanie w rozwój i stymulujące do brania indywidualnej odpowiedzialności za zmianę.

 • Realne budowanie i wzmocnienie więzi w organizacji i wsparcie wzajemnej współpracy między ludźmi.

 • Ułatwianie ludziom w organizacji prowadzenia otwartych i przyjaznych rozmów na temat rozwoju, kształcenia się i wprowadzania pozytywnych zmian w zachowaniu.

 • Spójny, kompleksowy program rozwoju kompetencji liderskich i interpersonalnych.

 • Wyjątkowy proces edukacyjny, łączący w sobie rzetelność oceny 360, skuteczność indywidualnej pracy coachingowej, atrakcyjność wymagających programów rozwoju.

 • Kształtowanie przyjaznej rozwojowi, świadomej i odpowiedzialnej kultury zarządzania, będącej dobrym wzorem do naśladowania.

 • Realne wzmocnienie w organizacji poziomu wzajemnej współpracy, zaufania i otwartości.